Installatie raadsleden op donderdag 29 maart, 19.30 uur

tijdens de buitengewone raadsvergadering

In de buitengewone raadsvergadering van donderdag 29 maart worden de gekozen raadsleden geïnstalleerd. Iedereen is van harte welkom om hierbij te zijn.

Gemeentehuis, raadszaal, ingang Burgemeester Lodderstraat.

Geïnstalleerd worden:

  • Voor de SGP: de heren N. van Wolfswinkel, J.W. Keuken, D.A. Waasdorp, J. Eerbeek, W.F. Keuken, G.R. van Leeuwen,  E.P. Arends en J.G. Meijering
  • Voor de PvdA: de heer J.H.A.M. Woldberg en de dames A.E.M. den Hartog en S.A. Mathijssen
  • Voor Gemeentebelangen: de dames G.R.F. Berends-Jansen en M.K. Gunther-van Eck en de heer E.C.A. de Bruine
  • Voor het CDA: mevrouw W.E.A. van Dijkhuizen en de heer C.M. Hommersom
  • Voor de VVD: de heren S.H.R. van Someren en P.A.C. van Essen
  • Voor de ChristenUie: de heer C. van Hattum

Na de vergadering is er gelegenheid om de nieuwe raadsleden te feliciteren.