Informatieavond op 26 maart over koop of huur van gemeentegrond in Ochten

in het dorpshuis Ochten; inloop met koffie vanaf 19.00 uur.

Inwoners van Ochten zijn van harte welkom op maandag 26 maart 2018 in Dorpshuis Ochten aan het Dokter M. van Drielplein 2. Inloop met koffie vanaf 19.00 uur, start om 19.15 uur. Gemeente Neder-Betuwe informeert op deze avond belangstellende inwoners over het zogenoemde project Grondgebruik: eventuele verkoop, verhuur of teruggave van gemeentelijke stroken grond.

Het gaat om stukken gemeentegrond die grenzen aan woningen. Sommige stroken zijn in gebruik bij inwoners zodat hun tuin groter is. Dat is prima als er afspraken over zijn gemaakt met de gemeente en een huurprijs wordt betaald. Maar soms is gemeentegrond in gebruik zonder afspraken en moeten die afspraken alsnog worden gemaakt als dit kan. Ook worden bestaande huurafspraken geactualiseerd. Op deze manier behandelt gemeente Neder-Betuwe iedereen op dezelfde manier. Kopen of huren behoort eventueel tot de mogelijkheden. Bewoners worden ook actief benaderd door de gemeente.

Ochten 5e dorp in het project

Gemeente Neder-Betuwe is in september 2014 begonnen met het project Grondgebruik in Dodewaard. Kesteren volgde in 2016 en Echteld en IJzendoorn volgden in 2017. Nu start het project in Ochten. Na Ochten komt tot slot Opheusden aan de beurt voor deze zelfde actie.

Zo gaan we te werk

Het project Grondgebruik begint voor iedere kern met een algemene informatieavond. Voor de bewoners van Ochten is deze avond op 26 maart. Bewoners waarvan verwacht wordt dat zij te maken krijgen met het project Grondgebruik ontvangen ook een persoonlijke uitnodiging voor deze informatieavond. Wanneer u geen uitnodiging heeft ontvangen en u toch meer wilt weten over het project, bent u uiteraard van harte welkom op de informatieavond.

Na deze algemene informatieavond voor inwoners van Ochten ontvangen alle betrokkenen een brief van de gemeente waarin meer informatie wordt gegeven over hun persoonlijke situatie en welke mogelijkheden van toepassing zijn. De persoonlijke brieven worden gefaseerd verstuurd. Het kan dus zijn dat betrokken inwoners pas een tijd later - na de informatieavond - een persoonlijke brief ontvangen.

Persoonlijk contact

De contacten tussen belangstellende inwoners en de gemeente lopen vooral via Sharon Aaldering en Martine Kuijpers. Zij hebben binnen de gemeente de taak om het gebruik  van stroken grond te regelen met de inwoners.

Sharon en Martine
Sharon (rechts): ”Bewoners van wie wij weten of vermoeden dat zij een strook grond in gebruik hebben of die misschien belangstelling hebben voor een strook gemeentegrond, die sturen wij een uitnodiging voor de informatieavond en een informatiefolder. Zij ontvangen naderhand van ons een brief met daarin de mogelijkheden die voor hen specifiek van toepassing zijn. Meestal volgt er nog een persoonlijk gesprek om de zaken ter plaatse goed met elkaar door te spreken. Tijdens de informatieavond is overigens iedereen welkom.’’

Kopen, huren of teruggeven

Er zijn drie mogelijkheden bij gebruik van gemeentegrond.

  1. Als een strook aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kan een inwoner deze kopen. De prijs is € 90,- per m² tot en met een oppervlakte van 100 m². Is de oppervlakte groter, dan taxeert een onafhankelijke taxateur het perceel. Het bedrag is ‘kosten koper’, dat betekent dat de overdrachtsbelasting -die is nu 2%- over de koopsom, en de notaris- en kadasterkosten voor rekening van de koper zijn.
  2. Soms voldoet een strook niet aan de normen voor verkoop maar kan de strook wel verhuurd worden. Dat is bijvoorbeeld zo als de grond naast een huurwoning ligt. De huurprijs is € 2,70 per m² en met een minimumbedrag van € 50,- per jaar.
  3. Tenslotte is er nog de mogelijkheid om de grond terug te geven aan de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als een inwoner de strook al in gebruik heeft maar niet wil kopen of huren. De gemeente richt het dan weer in als openbaar groen.

Voorwaarden

Kopen of huren is alleen mogelijk als de bewuste strook gemeentegrond aan bepaalde voorwaarden voldoet. De gemeente heeft criteria opgesteld in het ‘Uitgiftebeleid gemeentelijke gronden’; deze zijn te lezen op www.nederbetuwe.nl/grondgebruik.

Gemeentegrond nog niet in gebruik, maar wel belangstelling?

Grenst uw perceel aan een stukje gemeentegrond dat u graag bij uw perceel wilt trekken? Als aan de voorwaarden wordt voldaan, dan kunt u het kopen of huren. Op onze website www.nederbetuwe.nl/grondgebruik kunt u een formulier downloaden en na invulling aan ons toesturen. Wij beoordelen vervolgens of het mogelijk is om de strook gemeentegrond te kopen of te huren.

Welkom op de informatieavond

De gemeente hoopt op veel belangstellenden tijdens de informatieavond op maandag 26 maart 2018. De koffie is klaar vanaf 19.00 uur.

Wilt u meer weten? Kijk op www.nederbetuwe.nl/grondgebruik. U kunt op een maandag, dinsdag of donderdag ook telefonisch contact opnemen met Sharon Aaldering of Martine Kuijpers van de afdeling Fysieke Pijler van de gemeente Neder-Betuwe via het algemene telefoonnummer 14 0488 of per e-mail via grondgebruik@nederbetuwe.nl.