Herinnering: maandag 26 maart: informatieavond in Ochten over kopen of huren gemeentegrond

in het Dorpshuis Ochten vanaf 19.00 uur

Op maandag 26 maart is er in het Dorpshuis Ochten een informatieavond over de verkoop of verhuur aan inwoners van gemeentegrond die grenst aan woningen. Belangstellenden voor dit zogenoemde Project Grondgebruik zijn vanaf 19.00 uur van harte welkom.

Tevreden inwoners en een tevreden gemeente, dat is de conclusie bij de terugblik op de uitvoering van het project in andere kernen. Met inwoners zijn in goed overleg  afspraken gemaakt. Daarom zal het in Ochten op dezelfde manier gaan. Via berichten in de media, een informatieavond en een persoonlijke brief worden betrokken inwoners op de hoogte gesteld van de mogelijkheden tot verkoop of verhuur van gemeentegrond bij hun woning. Projectmedewerker Sharon Aaldering: “We gaan regelmatig bij de inwoners langs voor overleg. Dat blijkt zowel voor hen als voor ons prettig te werken. Want als je bij die strook grond zelf staat dan weet je precies waarover je het met elkaar hebt. De contacten met de inwoners verliepen erg plezierig.”

Doel: iedereen op dezelfde manier behandeld

Het doel van het project Grondgebruik is dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt als het gaat om gebruik van gemeentegrond. Belangstellenden kunnen die grond huren of kopen. Sommige stukken grond waren al in gebruik en ingericht als tuin. Dat is prima als er afspraken bestaan met de gemeente en een huurprijs wordt betaald. Maar soms was gemeentegrond in gebruik zonder afspraken. Aan het eind van het project is voor al het gebruik van gemeentegrond een afspraak gemaakt.

Gemeentegrond nog niet in gebruik, maar wel belangstelling?

Grenst uw perceel aan een stukje gemeentegrond dat u nog niet gebruikt, maar wel graag bij uw perceel wilt betrekken? Dan is het eventueel mogelijk om dit stuk grond van de gemeente aan te kopen. U kunt hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling en beoordelen wij of het mogelijk is om de strook gemeentegrond aan te kopen.

Meer weten?

Interesse of meer weten over het project Grondgebruik in Ochten? Welkom op maandag 26 maart vanaf 19.00 uur in het Dorpshuis aan het Dokter M. van Drielplein 2. Uitgebreide informatie over dit project is te vinden op www.nederbetuwe.nl/grondgebruik. U kunt ook contact opnemen met Sharon Aaldering of Martine Kuijpers (maandag, dinsdag of donderdag), van gemeente Neder-Betuwe via t. 14 0488 of e. grondgebruik@nederbetuwe.nl.