Doe mee met het beplantingsproject 'Neder-Betuwe in het Groen'

Het succesvolle project 'Dijken in het Groen' krijgt een vervolg in de gemeente Neder-Betuwe.

Bewoners van het hele buitengebied van deze gemeente krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen voor hun eigen terrein. Het gaat hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in het buitengebied versterkt, zodat vogels en andere dieren en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland: www.landschapsbeheergelderland.nl.

Beplantingsproject
Wethouder Herman Gerritsen bedankt in december 2017 de deelnemers tijdens de uitdeeldag van het bestelde groen

In 2017 was fase 1 van het beplantingsproject ‘Dijken in het Groen’. Afgelopen december plantten inwoners langs de dijk streekeigen heggen, boomgaarden en bosjes in hun woonomgeving en erf. Het beplantingsproject Neder-Betuwe in het Groen (fase 2) is bedoeld voor bewoners uit het hele buitengebied van de gemeente Neder-Betuwe.

Aansluiten bij het landschap

Het doel van het project is om de percelen in het buitengebied te verfraaien met landschappelijk passende beplanting. Denk daarbij aan laan- of knotbomen, struweelhaag, elzensingel of hoogstamfruitbomen. Natuurlijk is een combinatie van deze opties ook mogelijk. Op die manier sluiten het perceel en het omliggende landschap op elkaar aan. Veel dieren maken dankbaar gebruik van deze struiken en bomen als nestgelegenheid, schuilplaats of voedselvoorziening. Denk daarbij aan steenuil, egel of bij. Het project leent zich ook bij uitstek om samen met de buren op te pakken.

Wanneer kunt u meedoen?

Voorwaarde voor deelname is dat er minimaal 50 meter struweelhaag, 15 hoogstamfruit-bomen, 20 laan- of knotbomen of 10 are bosplantsoen aangelegd wordt. De subsidie is bedoeld voor grote landschapselementen zoals hierboven beschreven, kleinschalige beplanting op het erf komt niet in aanmerking. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat de deelnemers de aanleg zelf uitvoeren. Na aanmelding voor deelname aan dit project krijgt de bewoner een vrijblijvend bezoek van een adviseur van SLG. Samen bekijken en bespreken zij de wensen voor het perceel, de grond en de aanwezige beplanting. Dit leidt tot een kosteloos beplantingsplan, waarmee tegen een sterk gereduceerde prijs plantmateriaal kan worden aangeschaft via SLG. Deze korting is mogelijk vanwege de subsidie van gemeente Neder-Betuwe en Provincie Gelderland.