Buurtbemiddeling blijft succesvol

In 2017 hebben de 68 vrijwilligers van ElkWelzijn Buurtbemiddeling wederom veel buren kunnen ondersteunen in het verminderen van overlast en het oplossen van conflicten.

Buurtbemiddeling ontving 276 verzoeken uit de regio voor hulp bij burenruzies. ElkWelzijn bemiddelt al 10 jaar succesvol bij burenoverlast. Inmiddels kunnen de inwoners uit 13 gemeenten een beroep doen op Buurtbemiddeling van ElkWelzijn.

“Niet alle verzoeken zijn geschikt voor Buurtbemiddeling” geven coördinatoren Buurtbemiddeling Ingrid, Linda en Carla aan. “Wanneer mensen door bijvoorbeeld psychiatrische of verslavingsproblematieken niet in staat zijn om afspraken te maken, of zich hieraan te houden, dan wordt bemiddeling lastig. Maar ieder conflict is anders en Buurtbemiddeling kijkt graag naar welke kansen er liggen om samen tot een oplossing te komen.” Van de verzoeken die wel geschikt waren, heeft Buurtbemiddeling in 2017 in 72% van de gevallen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de situatie.

Geluidsoverlast is het meest voorkomend probleem, maar ook pesterijen of bedreigingen komen vaak voor. “Mensen zijn vaak bang om ruzie uit te lokken en daarom durven ze Buurtbemiddeling niet in te schakelen,  maar vaak voorkomt bemiddeling juist dat het verder escaleert. Mensen kunnen Buurtbemiddeling altijd vrijblijvend bellen voor overleg. Vaak kunnen wij mensen adviseren en begeleiden zodat ze het zelf weer verder kunnen oppakken en anders gaan we in gesprek om een bemiddeling op te starten”.

Buurtbemiddeling is gratis, vertrouwelijk, onafhankelijk en neutraal. Bel met ElkWelzijn en vraag naar Buurtbemiddeling: 0345-515227 of mail naar buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Meer informatie is te vinden op www.elkwelzijn.nl/Buurtbemiddeling.