Afscheid raadsleden en burgerraadsleden

tijdens raadsvergadering van dinsdag 27 maart 2018.

De raadsperiode 2014-2018 zit erop. Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 27 maart werd afscheid genomen van vijf raadsleden en zeven burgerraadsleden.

Lees hier de toespraak van voorzitter A.J. Kottelenberg.

Raadsleden

De volgende raasleden namen afscheid: Mevrouw L.E. Elzing-Platzer (PvdA), de heer J. Pul (SGP), de heer A. Keuken (CDA), de heer G.G. van der Lugt (CDA) en de heer T.J. de Vree (SGP),.

De heer De Vree ontving uit handen van voorzitter Kottelenberg de versierselen die behoren bij de Koninklijke Onderscheiding 'Lid in de Orde van Oranje Nassau'. Klik hier voor meer informatie.

Burgerraadsleden

De volgende burgerraadsleden namen afscheid: de heer  H. Tap (CDA), de heer de heer L. van den Dikkenberg (SGP), de heer C.D.E. Dirksen (PvdA), mevrouw C.A. van Schaik-Schouten (PvdA), de heer A. Schouten (PvdA), de heer N.J. van Os (CU) en de heer L.C. van Esseveldt (CU).

Raadsleden en burgerraadsleden die afscheid namen, op de foto in de raadszaal van Neder-Betuwe

Een aantal van de scheidende (burger)raadsleden met voorzitter Kottelenberg en wethouder Gerritsen.
Staand vanaf links: de heer Tap, mevrouw Elzing, de heer Schouten, voorzitter Kottelenberg, mevrouw Van Schaik, de heer Van den Dikkenberg.
Vooraan de heer De Vree, wethouder Gerritsen en de heer Pul.