Walking Football in Neder-Betuwe

voor 60-plus en alle andere geïnteresseerden die jonger zijn

Energiek lopen ze over het veld. Rennen of een sliding maken mag niet en de bal mag niet hoger komen dan heuphoogte. Wat je ziet is een groep 60-plussers, mannen en vrouwen, die met plezier actief voetballen. Dat is wat Walking Football mogelijk maakt. Vanaf nu is het mogelijk bij de Betuwse Bikkels van VV Dodewaard en VV Kesteren.

Walking football

Actieve levensstijl en contact

Sinds 2017 is het project Betuwse Bikkels uitgerold binnen Rivierenland, Neder-Betuwe haakt nu ook aan. Het doel is duidelijk: ouderen met elkaar in contact brengen en daarnaast prikkelen tot een actieve levensstijl. Daarom is Walking Football geïntroduceerd. Walking Football hanteert in grote lijnen dezelfde regels als het reguliere voetbal, met een aantal uitzonderingen. Zo mag men bijvoorbeeld niet rennen, men mag niet duwen en er zijn geen keepers omdat er op kleine doeltjes wordt gespeeld. Deze aanpassingen maken het voor 60-plussers, en inwoners die jonger zijn en liever van dit soort voetbal houden, weer mogelijk om een balletje te trappen. En dit leverde al veel positieve reacties op!

De positieve reacties gaan dan vooral om twee zaken. Ten eerste zijn veel ouderen blij dat er een manier is om actief bezig te zijn met voetbal en zo ook aan hun gezondheid te kunnen blijven werken. Want ondanks dat het misschien wat lui klinkt (Walking Football), de spelers stappen net als de jongere generatie voetballers bezweet van het veld. Het tweede punt dat geroemd wordt is het sociale aspect. Je leert automatisch nieuwe mensen kennen en er worden leuke nevenactiviteiten georganiseerd. De huidige groepen in Rivierenland spreken uit een echte vriendengroep te zijn geworden.

Vanaf 5 juli 2018 zal een Betuws Bikkelsteam actief zijn bij VV Dodewaard en aankomend seizoen is er een Betuwse Bikkelsteam bij VV Kesteren. Zoals het er nu naar uitziet, zullen deze teams in augustus/september ook strijden om de Betuwse Bikkels Bokaal in Tiel. Beide verenigingen zijn blij om deze groep voetballers te kunnen verwelkomen en een bijdrage te mogen leveren aan het plezier dat zij zullen beleven aan Walking Football.

Welkom op 5 juli of op een andere donderdag!

Mocht je met eigen ogen willen zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat, dan ben je op donderdag 5 juli vanaf 19.30 uur van harte welkom bij de kick-off in Dodewaard. Mocht deze datum niet in je agenda passen, kom dan gerust een kijkje nemen bij de wekelijkse training op donderdagavond om 19.30 uur. Zowel de kick-off als de trainingen vinden plaats op Sportpark De Eng in Dodewaard.

Wil je deelnemen aan het walking football in Kesteren, dan ben je vanaf het nieuwe voetbalseizoen van harte welkom bij de trainingen in Kesteren. De kick-off en trainingen vinden plaats op sportpark De Leede in Kesteren. Meer informatie volgt nog.