Vergaderingen

7 juni: college-informatieavond
13 juni: beeldvormende avond
14 juni: college-informatieavond (om 19.30 uur)
14 juni: raadsvergadering (om 21.00 uur)

Donderdag 7 juni - College-informatieavond

Raadzaal

  • 19.30 uur – Politiecijfers 2017
  • 20.15 uur – Duurzaamheid en adaptatiebeleid
  • 21.30 uur – Werkwijze Sociaal Domein: onderzoek positie Kernpunten

Lingezaal

  • 19.30 uur – Jongeren op gezond gewicht
  • 20.30 uur – Presentatie ruimtelijke projectenportefeuille

Woensdag 13 juni - Beeldvormende avond

Raadzaal

  • 19.15 uur: Raadsspreekuur: Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die verder niet op deze agenda staan. Gasten die van het raadsspreekuur gebruik willen maken, kunnen zich tot uiterlijk 12 juni (12.00 uur) bij de griffie aanmelden.
  • 19.30 uur: Onderwijshuisvesting: a. Kaders integraal huisvestingsplan onderwijs; b. Oplossen achterstallig onderhoud Hervormde School Opheusden. De behandeling van deze voorstellen is ter voorbereiding op besluitvorming in de raadsvergadering van 3 juli 2018.
  • 20.30 uur: Zorg en volksgezondheid: a. Jongeren op gezond gewicht; b. Wijziging van de verordening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten; c. Solidariteit in Rivierenland t.a.v. Wmo en jeugd in 2017. De behandeling van deze voorstellen is ter voorbereiding op besluitvorming in de raadsvergadering van 3 juli 2018.

Donderdag 14 juni– College-informatieavond

Raadzaal

  • 19.30 uur: Toelichting Raadsbrief 47c van 30 april over inhoudelijke en financiële verantwoording 3D: Het college heeft via de raadsbrief van 30 april 2018 aan de raad verantwoording afgelegd over de uitvoering van de drie decentralisaties: Wmo, Jeugd en Participatie, over het jaar 2017. Het ging daarbij zowel om een inhoudelijke als een financiële verantwoording. Op verzoek van de raad zal het college een verdere toelichting geven op de inhoud van die brief en kunnen vragen worden gesteld.

Donderdag 14 juni om 21.00 uur – Raadsvergadering

Agenda volgt.

U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. Voor achterliggende stukken: ga naar Politieke agenda / datum vergadering op onze gemeentelijke website.