Stand van zaken woningbouw ‘Fructus’ Dodewaard

De voorbereidingen voor woningbouw in Fructus is in volle gang. Zorgvuldigheid gaat daarbij voor snelheid. Daarom is de inspraak over het bestemmingsplan uitgesteld tot na de zomervakantie.

Helaas is gebleken dat het vrijgeven van het Voorontwerp ‘Fructus’ vóór de zomervakantie van 2018 niet meer mogelijk is. Veel aspecten moeten onderzocht en nagegaan worden en er zijn in projecten van deze omvang altijd wat correctierondes nodig.

Zorgvuldigheid

Invulling van de woonlocatie ‘Fructus’ met zo’n 70 woningen en bijbehorende groen- en watervoorzieningen, wegen en parkeergelegenheid moet zorgvuldig gebeuren. Ook moeten de effecten op de bestaande omgeving goed in beeld worden gebracht.

In de informatiebijeenkomst van 13 december hebben we gecommuniceerd dat inspraak in de eerste helft van kwartaal 2018 zou plaats vinden. Dat is helaas te voortvarend gebleken. Vóór de zomervakantie inspraak organiseren over een plan dat nog niet helemaal af is, vinden we niet wenselijk. Omdat we inspraak in de vakantieperiode geen optie vinden, zal deze daarna plaatsvinden.

Logo Fructus

Hoe is de planning van ‘Fructus’ Dodewaard?

De inspraak zal zo snel mogelijk na de zomervakantie 2018 plaatsvinden, naar verwachting eind september. Hierover wordt u uitgebreid geïnformeerd. Nadat de inspraakreacties verwerkt zijn, kan de daadwerkelijke vaststellingsprocedure starten. We streven ernaar om dat begin december te doen (het bestemmingsplan gaat dan 6 weken ter inzage en in die periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen). De gemeenteraad zou dan in april 2019 het bestemmingsplan kunnen vaststellen, zodat de bouw (na de nog benodigde vergunningprocedure) in de tweede helft van 2019 zou kunnen starten.

Vragen over het nieuwbouwproject?

Hebt u vragen over het nieuwbouwproject Fructus Dodewaard? Het is mogelijk contact op te nemen via een contactformulier dat te vinden is op de website van de drie ontwikkelaars: www.fructusdodewaard.nl. Fructus Dodewaard is een samenwerkingsverband van Klokgroep, VABO en Ten Brinke. Uw vraag gaat direct naar de verantwoordelijke projectontwikkelaar.

Meer informatie over de procedure is desgewenst verkrijgbaar bij Raoul Meijer, e-mail: rmeijer@nederbetuwe.nl.

Fructus samenwerkingsverband