Schatkist van Neder-Betuwe al aardig gevuld

Meer informatie en documentatie blijft welkom.

Tientallen ideeën en kansen voor de toekomst; vele verhalen en vooral een goed beeld van wat inwoners van Neder-Betuwe belangrijk vinden en graag willen behouden.

Tweehonderd inwoners uit alle kernen van de gemeente waren woensdag 27 juni met hun verhalen, maar ook met foto’s, kaarten en historische documenten naar het gemeentehuis gekomen om de schatkist van Neder-Betuwe te vullen. Het project ‘De Schatkist van Neder-Betuwe’ kreeg die naam om de geschiedenis en het erfgoed van Neder-Betuwe zichtbaar te maken en tegelijkertijd vooruit te kijken naar wat zeker bewaard en gekoesterd moet worden voor komende generaties. En als inspiratie kan dienen voor nieuwe ontwikkelingen.

Veel belangstelling voor 'De Schatkist van Neder-Betuwe op 27 juni 2018 in het gemeentehuis van Neder-Betuwe

Veel belangstelling en inbreng op 27 juni in het gemeentehuis voor ‘De Schatkist Neder-Betuwe’.

Enthousiasme

Projectleider Marion Hendriks is erg blij met de belangstelling voor de erfgoedschatkist van de gemeente. “Er is veel enthousiasme bij de deelnemers. Zij dragen het huidige Neder-Betuwe, zijn geschiedenis en zijn toekomst een warm hart toe.”

2000 jaar Neder-Betuwe

De belangrijkste vraag van het project is: wat zegt 2000 jaar geschiedenis over de identiteit van Neder-Betuwe? Wie zijn wij? Veel van de geschiedenis is onbekend en soms ook niet meer zichtbaar aanwezig. Toch is er bij veel inwoners interesse en het besef dat een aantal onderwerpen zeker in de schatkist thuishoort. De Romeinen, de gebeurtenissen uit de oorlogen, de verdedigingslinie, het belangrijke vervoer over water en spoor en de strijd tegen het water. De geschiedenis van Neder-Betuwe is het waard om verteld te worden en door te geven aan volgende generaties.

Water

Water was één van de rode draden van de inwonersgesprekken. Die gingen over dijken en droge voeten, maar ook de economische ontwikkeling als gevolg van de vruchtbare grond en werkgelegenheid in de landbouw, boomteelt, fruitboomgaarden, verwerking van fruit, scheepswerven en steenfabrieken. De vele - vaak prachtig gerestaureerde - boerderijen in de gemeente zijn daar voorbeelden van, maar er is ook bezorgdheid omdat verloedering op de loer ligt bij leegstaande of niet goed onderhouden boerderijen.

Cultureel erfgoed

Er zijn veel kansen genoemd, zoals fiets- en wandelpaden langs historische plekken, restauratie van gebouwen, nieuwe functies voor oude gebouwen, meer promotie van cultureel erfgoed en permanent zichtbaar maken van wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Opvallend was dat in dit rijtje ook de kerncentrale in ruste in Dodewaard werd genoemd. Wethouder Hans Keuken: “Mooi om te zien dat er zoveel belangstelling is voor onze Neder-Betuwse geschiedenis. Er zitten goede suggesties bij die bijzondere momenten markeren. Hopelijk volgen er nog meer.”

Veel kennis en documentatie; voor de Schatkist van Neder-Betuwe

Kennis en documentatie; voor de Schatkist van Neder-Betuwe

Combinatie met ruimtelijke vernieuwing

Met de inbreng van de bewoners wordt nu eerst gekeken wat de belangrijke onderwerpen zijn voor Neder-Betuwe: waarmee kan de gemeente zich op de kaart zetten? Ook zullen de onderwerpen en verhalen uit de schatkist dienen als inspiratie om concreet invulling te geven aan de Omgevingsvisie waaraan nu wordt gewerkt. Op welke wijze is cultuurhistorie te combineren met ruimtelijke vernieuwing, de kwaliteit van woningbouw of met klimaatveranderingen maar ook met promotie van het toerisme? In het najaar

krijgen de inwoners van de Neder-Betuwe een voorproefje van wat er in de schatkist is gestopt. Een paar maanden later verschijnt een uitgave met inspirerende verhalen en ideeën die de potentie hebben om verder uitgewerkt te worden.

Meer informatie en documentatie welkom

Inwoners kunnen hun bijdragen nog tot en met september 2018 inzenden naar schatkist@nederbetuwe.nl of afgeven in het gemeentehuis van Neder-Betuwe aan de Burgemeester Lodderstraat 20 in Opheusden.

 

Foto's: 3Jet Fotografie Ochten