Privacywet voor vrijwilligersorganisaties

via Welzijn Rivierstroom

Welzijn Rivierstroom ziet dat veel vrijwilligersorganisaties in Buren en Neder-Betuwe de afgelopen weken een privacybeleid hebben opgesteld en op hun website hebben gepubliceerd. Het is belangrijk dat ook stichtingen en verenigingen aan de nieuwe wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens kan boetes uitdelen als organisaties dit niet op orde hebben. Welzijn Rivierstroom ondersteunt organisaties bij het maken van een privacyverklaring en met het opstellen van beleid over het bewaren van persoonsgegevens.

Op www.welzijnrivierstroom.nl staat informatie voor vrijwilligersorganisaties over hoe om te gaan met de nieuwe privacywet en het maken en publiceren van foto’s. Verenigingen en stichtingen die vragen hebben over hun privacybeleid of daar nog mee moeten beginnen kunnen contact opnemen met Welzijn Rivierstroom door te mailen naar info@welzijnrivierstroom.nl of te bellen naar 0344-602337.