Handen ineen tegen armoede

Startbijeenkomst Financieel Fit Rivierenland en gemeenten Buren en Neder-Betuwe.

Dinsdag 19 juni was er in het gemeentehuis in Maurik een startbijeenkomst van Financieel Fit Rivierenland en gemeenten Buren en Neder-Betuwe. Financieel Fit Rivierenland is een coöperatie van partners uit het bedrijfsleven, onderwijs, overheid, maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties in de regio Rivierenland. Doel van de samenwerking is om de financiële redzaamheid van mensen te vergroten en armoede tegen te gaan.

Tijdens de actieve bijeenkomst kropen deelnemers (professionals en vrijwilligers) in de huid van mensen met schulden en ervaarden ze wat dat met je doet.

Armoede: minder ruimte in je hoofd

Verantwoordelijk wethouder Daan Russchen van Buren: “Financiële problemen kunnen je leven beheersen. Het is zo allesbepalend, dat je minder ruimte in je hoofd overhoudt om verstandige beslissingen te nemen. Het is dus belangrijk dat we mensen bereiken vóórdat ze in de problemen komen. Ik ben blij dat een brede vertegenwoordiging van organisaties, kerken, stichtingen en verenigingen ons daarbij wil helpen.”

Kindpakket

Wethouder Herma van Dijkhuizen van Neder-Betuwe vraagt daarnaast aandacht voor kinderen in gezinnen met hoge schulden. “Deze kinderen kunnen door die schulden vaak niet of maar met moeite mee doen met zaken die voor hun vriendjes en vriendinnetjes heel gewoon lijken. De gemeente biedt kinderen van mensen met een laag besteedbaar inkomen toch de mogelijkheid via het Kindpakket deel te nemen aan zaken zoals sport, cultuur en schoolactiviteiten.” Zij roept de aanwezige hulpverleners en vrijwilligers op om gezinnen op het Kindpakket te wijzen.

Samenwerking vanuit verschillende domeinen

Armoede staat vaak niet op zichzelf. Het hangt samen met bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, werkloosheid, eenzaamheid en soms ook met criminaliteit en huiselijk geweld. Dat vraagt om een samenwerking vanuit al deze verschillende domeinen.

De uitkomsten van de bijeenkomst helpen Financieel Fit Rivierenland en de gemeenten Buren en Neder-Betuwe om mensen met financiële problemen eerder te bereiken.