Jaarstukken 2017 aangeboden aan de gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad van Neder-Betuwe de Jaarstukken 2017 aangeboden.

Deze jaarstukken omvatten het jaarverslag en de jaarrekening met de daarbij behorende accountantsverklaring en het verslag van bevindingen. Hiermee leggen burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad verantwoording af over het door hen gevoerde beleid over het jaar 2017.

De jaarstukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis tijdens de openingstijden en zijn algemeen verkrijgbaar. Ze zijn ook in te zien op onze website www.nederbetuwe.nl (Zoekfunctie: Jaarstukken 2017).