Besluiten van de gemeenteraad

van donderdag 14 juni 2018

Op donderdag 14 juni 2018 nam de gemeenteraad van Neder-Betuwe de volgende besluiten:

  • Delegatie benoemingsbevoegdheid externe klachtbehandelaar (bevoegdheden artikel81p Gemeentewet) waardoor de benoemingsprocedure van een externe klachtbehandelaar versneld en gestroomlijnd wordt met de al aan het college gedelegeerde bevoegdheid tot het benoemen van een ombudscommissie.
  • Eervol ontslag aan de heer R.O. Langelaar als lid van de rekenkamercommissie wegens beëindiging van de wettelijke zittingstermijn.
  • Benoeming van de heer I.L.J.C. Konings voor een periode van drie jaar als lid van de rekenkamercommissie Neder-Betuwe en herbenoeming voor eveneens drie jaar van mevrouw M.C. van de Plasse.

Benoeming de heer Konings
Na de benoeming werd de heer Konings geïnstalleerd als lid van de rekenkamercommissie ...

Benoeming de heer Boorsma
en de heer Boorsma (r) als burgerraadslid namens de SGP.

Hierna werd afscheid genomen van raadslid mevrouw A.E.M. den Hartog omdat zij is verhuisd naar een plaats buiten de gemeente en waardoor zij niet langer raadslid voor Neder-Betuwe kan zijn.

Afscheid mevrouw Den Hartog
Bloemen voor - scheidend raadslid en ambassadeur van Ieder1Gelijk -  Gonny den Hartog. Burgemeester Jan Kottelenberg in zijn afscheidstoespraak: “Jouw sociaaldemocratische hart klopte voor iedereen. (…) Stijlvol, met een luisterend oor en goede argumenten behartigde je de belangen van de inwoners. Krachtig, vasthoudend, met kennis van zaken en vooral op zeer integere wijze.”