Afval scheiden, heel gewoon

Hoeveel restafval houdt u nog over?

Logo Avri

Vanaf 1 januari 2019 haalt Avri op een iets andere manier het afval op dan de meeste inwoners gewend zijn. U brengt uw restafval vanaf 1 januari naar een ondergrondse container bij u in de buurt. Waar die containers komen hoort u verderop in het jaar.

Avri blijft bij u thuis het afval ophalen dat gebruikt kan worden om nieuwe producten van te maken. Denk bijvoorbeeld aan groente-, fruit- en tuinafval, papier en plastic verpakkingen en drinkpakken. Nieuw is, dat u ook blik vanaf 2019 gescheiden kunt aanbieden. Ook voor luiers en incontinentiemateriaal zijn er in de nabije toekomst hoopvolle ontwikkelingen waarover u nog wordt geïnformeerd. Als u in het buitengebied woont, kunt u er overigens voor kiezen om uw restafvalcontainer te behouden. Deze wordt dan eenmaal per maand geleegd.

De helft minder restafval: het kan!

Met deze nieuwe aanpak willen de gezamenlijke gemeenten van Avri stimuleren om uw afval zoveel mogelijk te scheiden waardoor u zo weinig mogelijk restafval overhoudt. In gemeenten waar ze al werken met dit systeem vermindert de hoeveelheid restafval met ongeveer 50%. Dat is een geweldig resultaat.

In Rivierenland bieden we gemiddeld jaarlijks 120 kg restafval per persoon aan. Uit onderzoek blijkt dat hiervan slechts 34 kilo ook echt restafval is. De rest zijn grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. In eerste instantie streven we ernaar om van 120 kg naar 75 kg restafval per persoon te gaan. Helpt u mee om dit doel te behalen?

Waarom afval anders aanbieden?

De Nederlandse overheid heeft alle gemeenten de opdracht gegeven om er samen met hun inwoners voor te zorgen dat we veel minder restafval overhouden. Door ons afval beter te scheiden hoeven we minder restafval te verbranden en houden we veel meer grondstoffen over die we opnieuw kunnen gebruiken. Dat is beter voor het milieu, want verbranding zorgt voor opwarming van de aarde. En als we grondstoffen opnieuw kunnen gebruiken, hoeven we geen nieuwe grondstoffen uit de aarde te winnen. Zo sparen we de aarde voor onze kinderen en kleinkinderen.

Hoe zit het met de kosten?

Veel inwoners maken zich zorgen over hogere kosten. Inwoners die goed opletten wat ze nog bij het restafval doen en hierdoor hun afval nog beter scheiden, zullen maar iets meer betalen dan dit jaar. De gemiddelde afvalstoffenheffing zal in 2019 op € 204 uitkomen. Dat is slechts € 5 meer dan dit jaar. De stijging komt doordat de grondstoffen - het afval dat we opnieuw kunnen gebruiken - minder geld opbrengt dan voorheen. Ook zijn de belastingen voor het verbranden van restafval omhoog gegaan. In Rivierenland betalen we overigens nog steeds een stuk minder dan in heel veel andere gemeenten in Nederland. Gemiddeld betalen huishoudens in Nederland namelijk € 241 in 2018 terwijl dat in onze regio € 199 is.

Uitgebreide informatiecampagne

De nieuwe aanpak roept vragen en zorgen op bij de inwoners. Hoe zit het met luiers en incontinentiemateriaal? Waar komen de ondergrondse containers? Hoe gaat het als mensen slecht ter been zijn? Avri besteedt daarom dit jaar veel aandacht aan voorlichting. Avri legt uit wat de nieuwe manier van afval aanbieden voor de inwoners betekent, beantwoordt vragen en geeft veel tips om afval nog beter te scheiden. Binnenkort valt hun nieuwsbrief 'Afval&zo' op de mat met informatie over het nieuwe beleid en de ondergrondse containers. Vanaf september start de campagne 'Afval scheiden, heel gewoon'. Avri gaat in de hele regio met inwoners in gesprek tijdens inloopavonden en lokale evenementen. Daarnaast informeert Avri de inwoners via post, de krant, sociale media en de (nog te lanceren) speciale campagnewebsite.