Advies aan Algemeen bestuur Avri: bepaal verhouding tarieven afvalstoffenheffing pas later dit jaar

Persbericht Avri, 21 juni 2018

Op de agenda van het Algemeen bestuur (AB)van Avri op 28 juni staat de Avri-begroting 2019. Na overleg in de eigen gemeenteraad vraagt een aantal gemeenten in hun zienswijzen om de hoogte van de tarieven en de verdeling over het vaste en het variabele tarief nog eens te overwegen. Deze zienswijzen vloeien onder meer voort uit de maatschappelijke onrust die is ontstaan over de tarieven.

In de zienswijzen reiken de gemeenten verschillende voorstellen aan om de verhouding tussen het basistarief en het variabele tarief van de afvalstoffenheffing aan te passen (het basistarief is voor iedereen gelijk, het variabele tarief is het bedrag dat inwoners betalen per keer dat zij restafval aanbieden). Daarom stelt het Dagelijks bestuur van Avri voor om op 28 juni wel de begroting vast te stellen maar nog niet de hoogte van het basistarief en de variabele tarieven. Het AB kan dan in het najaar een gedegen afweging maken over de hoogte van de tarieven. In december worden de tarieven definitief vastgesteld.

In alle gevallen zal het basistarief samen met de variabele tarieven moeten leiden tot een gemiddeld tarief van € 204 per huishouden. Dit bedrag is in de begroting berekend om de kosten te dekken voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval.