Aanmelden voor ‘Laat van je horen’

tot 17 september 2018

Het Cultureel Comité Neder-Betuwe organiseert op zaterdag 10 november 2018 de derde editie van het zo succesvolle tweejaarlijkse evenement ‘Laat van je horen’ in De Notenbalk in Opheusden.

Inwoners (jong tot oud) van de gemeente krijgen een podium om samen muziek te maken. Hoewel de nadruk op samenspel ligt is en solo-optreden natuurlijk niet uitgesloten. Alle soorten van muziek zijn meer dan welkom!

Om op zaterdagmiddag 10 november vanaf 13.00 uw muziek te laten horen kunt zich tot 17 september per email aanmelden bij via ccnedbet@gmail.com onder vermelding van adresgegevens, leeftijd, instrument(en), speelervaring of niveau. (Graag vermelden met wie je samen speelt als je al iemand hebt om mee te spelen). Vanwege het enorm grote aantal deelnemers in 2016 mag een optreden standaard maximaal 5 minuten* duren.  Door de nadruk op samenspel te leggen moet het zodoende mogelijk zijn meer mensen te laten optreden. (* afwijking is alleen mogelijk in een uitzonderlijk geval en in overleg met het cultureel comité).

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Eugenie Carsjens. Zij is na 19.00 uur bereikbaar onder nummer 0488-413135 of via een mail naar ccnedbet@gmail.com.