13 juni feestelijke opening nieuwe aansluiting Echteld op N323. Welkom!

van 16.00 - 18.00 uur in De Oude Duikenburg

Op woensdag 13 juni van 16.00 - 18.00 uur wordt in De Oude Duikenburg de nieuwe aansluiting Echteld op de N323 officieel en feestelijk geopend. Wij kijken dan terug op de goede samenwerking met alle betrokken partners en we toosten op de verbeterde bereikbaarheid van Echteld. Ook omwonenden van de Voorstraat en de Meersteeg zijn hierbij van harte welkom.

Op 25 mei werd de nieuwe weg al in gebruik genomen. Niet langer met een onlogische ‘slinger’ maar rechtstreeks naar en van Echteld via een directe verbinding tussen de Voorstraat en de N323 en de A15.

Mooi resultaat en conform planning uitgevoerd

Dat is het mooie resultaat van een twee jaar durend project dat Sweco Nederland conform planning heeft uitgevoerd in samenwerking met aannemer Verhoeven. Nu ook de laatste werkzaamheden zijn afgerond, de nieuwe bomen in de berm zijn geplant en het talud is ingezaaid, is het tijd om de aansluiting feestelijk te openen.

Feestelijke opening

Wethouder Hans Keuken zal op 13 juni, samen met de betrokken partners, de officiële opening verrichten Van 16.00 – 18.00 is er een toost op het mooie resultaat en de geslaagde samenwerking op locatie De Oude Duikenburg aan de Voorstraat 30. Bewoners en omwonenden van de Voorstraat en de Meersteeg in Echteld zijn hierbij van harte welkom.