Wethouder Nees van Wolfswinkel: “Fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten”

“Het gaat goed met onze economie. Arbeidsmigranten zijn nodig en zij verdienen het om een fatsoenlijk tijdelijk onderkomen te hebben.”

Nees van Wolfswinkel die de huisvesting van arbeidsmigranten in z’n wethoudersportefeuille heeft, herhaalde het onlangs nog eens in de raadsvergadering van juni.

Huisvesting arbeidsmigranten, het is een thema dat vaak in één adem wordt genoemd met het woord ‘problematiek’ want waar huisvest je de vele seizoensarbeiders en mensen die tijdelijk werk verrichten bij de bedrijven? Niet alleen Neder-Betuwe kent het probleem, de hele regio en ook elders in Gelderland en in Nederland is het zoeken naar oplossingen.

Van Wolfswinkel geeft aan dat in de regio er al vaker over is gesproken. “Met beleidsmedewerkers ben ik ook gaan praten in buurgemeenten, er is overleg met het regiokantoor en met de wethouders volkshuisvesting in de regio. Er leven ideeën over een gedegen aanpak. Neder-Betuwe neemt graag het voortouw en dus heb ik opdracht gegeven om een beleidsplan te maken.”

Gezamenlijke aanpak en verantwoordelijkheid ondernemers

Beleid dat niet alleen bruikbaar is in gemeente Neder-Betuwe maar ook in de regio. Een gezamenlijke aanpak is belangrijk omdat je anders een waterbedeffect krijgt. Zet je in op handhaving, dan wijken de migranten uit naar een andere gemeente die het dan weer moeten zien op te lossen. Van Wolfswinkel: “Als je met elkaar goede voorzieningen treft, dan is het beheersbaar.“ Hij verwacht ook veel van de verantwoordelijkheid die de ondernemers zelf nemen. “Er zijn al mooie particuliere initiatieven.”

Welvaart

Als het overal op dezelfde manier goed is geregeld, dan heeft iedereen er profijt van en niet in de laatste plaats de arbeidsmigranten zelf. De wethouder: “En dat is ook eerlijk want zij zorgen er mede voor dat het werk wordt gedaan waarvoor doorgaans geen medewerkers voor te vinden zijn; hun werk brengt ons mede meer welvaart. Dan moeten zij niet – zoals ik onlangs vernam uit een andere gemeente – in een auto hoeven te slapen.”

Nog dit jaar hoopt wethouder Van Wolfswinkel een plan te kunnen presenteren en vervolgens uit te laten voeren.