Tijdelijke afsluiting Parallelweg Opheusden/Kesteren op maandag 6 augustus vanaf 9.30 uur

vanwege maaiwerkzaamheden

Het Waterschap Rivierenland voert maandag 6 augustus vanaf 09.30 uur maaiwerkzaamheden uit aan de watergang naast de Parallelweg.

In verband met de veiligheid voor weggebruikers zal de weg per wegvak steeds ca. 2 uur afgesloten zijn voor alle verkeer. Ter ondersteuning van de afsluiting worden verkeersregelaars ingezet.

Aanwonenden van het betreffende wegvak kunnen hun woning wel bereiken. Zij moeten wel rekening houden met hinder en vertraging. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden ca. 16.00 uur klaar zijn.