Nieuw speelplein in Kesteren bij Het Kompas

een groen speelplein voor iedereen

Onder aanvoering van de leerlingenraad van Het Kompas is het schoolplein omgetoverd tot een groen speelplein voor iedereen. Dat is niet vanzelf gegaan. Het begon met plannen maken, samen met alle andere kinderen, de leerkrachten en ook de buurt, en de inzameling van geld via acties en sponsoring. En daarna samen aan de slag waarbij ook veel ouders en opa’s en oma’s hebben meegeholpen. Maar dan staat er ook wat! Burgemeester Jan Kottelenberg noemde dit een sterk voorbeeld van burgerparticipatie: samen overleggen om zo met elkaar iets voor elkaar krijgen. En hij bekende dat ’ie graag nog wat jonger zou willen zijn want dan zou hij vaak op dit plein zijn te vinden.

Speelplein Het Kompas

Meer ruimte voor groen, spelen en bewegen, dat was het doel twee jaar geleden en het is gelukt. Het plein rondom de school ziet er geweldig uit en je kunt maar kiezen. Bijvoorbeeld: chill-hoek, podium, kleuterruimte, speelkooi, hinkelbaan met cijfers en letters, klimdeel, ontdekplek, zandhoek en ga zo maar door.

Naast de inspanningen van leerlingen en hun familie, de leerkrachten en de buurt, is een financiële bijdrage ontvangen van Jantje Beton, ANWB, Waterschap Rivierenland, Rabobank, Dr. C.J. Vaillantfonds, Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind en gemeente Neder-Betuwe.

Bijzonder is dat het schoolplein ook buiten de schooltijden, dus ook in de vakantie, open is. Voor iedereen. En het plein is ook leuk en toegankelijk voor kinderen met een handicap. De school is er trots op dat er een mooie, groene, uitdagende speelomgeving is gemaakt voor alle kinderen van school en ook die van heel Kesteren.

Speelplein Het Kompas