Intentieovereenkomst Dekker Grondstoffen BV en gemeente Neder-Betuwe

voor gebiedsontwikkeling aan de Waal

Op maandag 2 juli 2018 ondertekenden Sjaak Wezenberg en Richard van den Berg namens Dekker Grondstoffen BV uit IJzendoorn en burgemeester Jan Kottelenberg namens gemeente Neder-Betuwe de intentieovereenkomst voor de nadere uitwerking van de gebiedsontwikkeling in de Neder-Betuwse Gouverneurspolder en Willemspolder. 

Klik hier voor plattegrond Gouverneurspolder.

Klik hier voor plattegrond Willemspolder.

Als de uitkomsten positief zijn, dan ontstaat er een nieuw natuurgebied van enkele honderden hectaren in de uiterwaarden van de Waal. Ook wordt de hoogwaterveiligheid verbeterd en komen er wandel- en fietsroutes zodat de recreatieve toegankelijkheid van het gebied groter wordt. Deze grootschalige herinrichting wordt door Dekker gefinancierd door middel van de winning van bouwgrondstoffen.

Na de ondertekening van de intentieovereenkomst, vlnr: Simon Schimmel en Sjaak Wezenberg (beiden Dekker Grondstoffen), burgemeester Jan Kottelenberg, Richard van den Berg (Dekker Grondstoffen), Mirte van Nispen en Rob Gertsen (beiden gemeente Neder-Betuwe).

Na de ondertekening van de intentieovereenkomst op 2 juli. Vanaf links: Simon Schimmel en Sjaak Wezenberg (beiden Dekker Grondstoffen), burgemeester Jan Kottelenberg, Richard van den Berg (Dekker Grondstoffen), Mirte van Nispen en Rob Gertsen (beiden gemeente Neder-Betuwe). (Foto: gemeente Neder-Betuwe).

Uitwerking plannen met omwonenden

In de afgelopen jaren heeft Dekker samen met omwonenden en belanghebbenden, vertegenwoordigd in een klankbordgroep, de plannen verder uitgewerkt. Hun wensen zijn zoveel als mogelijk verwerkt in de landschapsvisies. Nu vinden de eerste onderzoeken naar de wenselijkheid en de haalbaarheid plaats. De tweede helft van 2018 zal in het teken staan van de verdere details van het ontwerp. Ook in deze nieuwe fase zal er regelmatig contact zijn met de klankbordgroep en andere belanghebbenden. Als alles mee zit, kan over een aantal jaren de herontwikkeling van start gaan.

Dekker Groep

Dekker Grondstoffen is onderdeel van Dekker Groep en is actief in landschapsontwikkeling, zand-, grind- en kleiwinning, logistiek, grond voor herinrichting en de productie van betonmortel. Het Nederlandse familiebedrijf bestaat dit jaar 100 jaar. Dekker is werkzaam in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland en heeft ruim 250 medewerkers.

Uiterwaarden tussen IJzendoorn en Echteld; vooraan kunstobject 100 jaar Dekker. met vooraan

Uiterwaarden tussen IJzendoorn en Echteld; vooraan kunstobject '100 jaar Dekker'.