Economische groei, meer banen en minder werkloosheid in Neder-Betuwe

Opnieuw economische groei in Neder-Betuwe in het afgelopen jaar 2017.

Net zoals dat het geval was in 2016. Het aantal arbeidsplaatsen is fors gegroeid: er kwamen 659 nieuwe banen. Ook het aantal bedrijven is, hoewel bescheiden, toegenomen. De werkloosheid daalde.

Bovenstaande positieve berichten komen uit de Rapportage Economische Ontwikkeling 2017 van de gemeente Neder-Betuwe. Het college van burgemeester en wethouders stelde deze op 10 juli 2018 vast.

Inzet voor ondernemers

Wethouder Van Someren is verheugd met de structurele groei en de groeipiek in 2017. “Enorm fijn voor de ondernemers en voor onze gemeente Neder-Betuwe. Wij blijven ons graag inzetten om hen te faciliteren en met ze samen te werken. Het draagt bij aan de leefbaarheid in onze dorpen.”

Toename banen

Gemeente Neder-Betuwe telt nu ruim 2.100 bedrijven. Het aantal banen was nog nooit zo hoog. De groei van de werkgelegenheid komt vooral door forse toename van banen in de sectoren Industrie (+233), Gezondheidszorg (+ 138) en Zakelijke dienstverlening (+ 105).

Krimp

De Detailhandel was in 2016 nog de tweede sector qua werkgelegenheid maar vertoonde in 2017 krimp door een afname van 70 banen. Ook het aantal banen in de Landbouwsector daalde.

School & Jobs

De goede samenwerking tussen scholen en bedrijven binnen het project School & Jobs kreeg in 2017 een vervolg en bleek opnieuw succesvol. Leerlingen legden bedrijfsbezoeken af voor hun loopbaanoriëntatie. Bedrijven richtten werkplekken in op school. En al die contacten leidden tot meer stageplaatsen. Bovendien motiveert het aankomende werknemers enorm.

Groei: basis voor nieuwe mogelijkheden

De ontwikkelingen stemmen wethouder Van Someren tevreden. “Naast de banengroei daalde ook de werkloosheid van 5,2% naar 3,7%. Dit betekent dat er weer meer mensen werk hebben gevonden. Ten opzichte van landelijke, provinciale en regionale cijfers kennen wij gelukkig een laag én dalend werkloosheidspercentage; dat is een goed teken. De investeringsbereidheid en dus het vertrouwen zet door en dat doet mij ook deugd. Kortom, ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet en zal mij actief inzetten voor ons bedrijfsleven. Met wederzijds vertrouwen en goede samenwerking kunnen we samen nog meer bereiken.“

Meer lezen

Lees hier de rapportage Economische Ontwikkeling.