Algemeen Bestuur Avri stelt begroting 2019 vast

Verhouding basis- en variabel tarief wordt later dit jaar bepaald

Het Algemeen Bestuur (AB) van Avri heeft op 28 juni de Avri-begroting voor 2019 bij meerderheid van stemmen vastgesteld, zonder daarbij de tarieven te bepalen. Op verzoek van een aantal gemeenten wordt de verdeling over het basis- en het variabele tarief later dit jaar opnieuw overwogen. In alle gevallen zal het basistarief samen met de variabele tarieven moeten leiden tot een gemiddeld tarief van € 204 per huishouden.

Dit bedrag is in de begroting berekend om de kosten te dekken voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. De gemeenten vinden het bij het vaststellen van de tarieven vooral belangrijk dat scheiden lonend blijft voor de inwoners en dat er oplossingen komen voor de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal en blik.

Communicatiecampagne

Enkele gemeenten spraken hun zorg uit over de haalbaarheid van de planning voor de invoering van het nieuwe inzamelbeleid. Ook werd aangegeven dat het wenselijk is om de communicatie naar inwoners over het nieuwe beleid te intensiveren om meer draagvlak te creëren. Avri geeft aan dat de planning inderdaad strak is, maar dat de uitvoering op koers ligt. Na de zomervakantie wordt de communicatiecampagne verder uitgerold, waarbij Avri de inwoners in de hele regio opzoekt en ze uitgebreid informeert. Niet alleen over wat er voor hen gaat veranderen, maar ook over wat zij zelf kunnen doen om afval te vermijden en beter te scheiden.

Gemeente Tiel heeft het AB nadrukkelijk gevraagd om alternatieven voor het vastgestelde beleid. Het AB stelt dat er binnen een Gemeenschappelijke Regeling zoals Avri geen ruimte is voor individueel beleid. In eerdere vergaderingen leidde een vergelijkbaar verzoek van de gemeente West Maas en Waal niet tot aanpassingen. Het Dagelijks bestuur gaat op korte termijn met de gemeente Tiel praten over de problemen die zij in hun gemeente voorzien rondom het nieuwe beleid.