Waarover mag het gaan? Verkiezingsdebat in het dorp

Debatavonden, jongerendebat en groot lijsttrekkersdebat

Op 27 februari in het Dorpshuis Ochten, op 6 maart in De Eng in Dodewaard en op 13 maart in Ons Dorpshuis in Kesteren: debatavond waarop kandidaten voor de gemeenteraad met u en met elkaar in gesprek gaan over de leefbaarheid in het eigen dorp. Waarover mag het gaan?

De drie belangrijkste thema’s komen aan bod. Draagt u ze aan? Stuur de onderwerpen die u graag in de discussie brengt vóór 1 februari aan de griffie via e-mail: griffie@nederbetuwe.nl. Bellen mag ook, naar nummer 14 0488.

Deel 1 van de debatavond

De eerste helft van de avond gaan kandidaten van de politieke partijen in debat met elkaar over drie thema’s die te maken hebben met leefbaarheid. Het publiek kan daarover ook prikkelende vragen stellen aan de partijen.

Deel 2 van de debatavond

In het tweede deel kan het publiek vragen stellen over thema’s die in het eerste deel nog niet aan bod zijn gekomen. De kandidaten van de partijen gaan deze vragen beantwoorden. Elke bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.45 uur.

Logo

Jongerendebat

14 februari om 10.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis: Jongerendebat met deelname van studenten van Van Lodenstein College, Pantarijn en Helicon.

Groot lijsttrekkersdebat

15 maart om 20.00 uur in de raadszaal: Groot lijsttrekkersdebat onder leiding van Eric Wijnacker.