Rectificatie publicatie voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

over de heer L. Machek

Op 1 november 2017 is op de gemeentepagina in Hét Gemeentenieuws een voornemen ambtshalve uitschrijving met betrekking tot de heer L. Machek (geb. 07-08-1970) geplaatst. Dit was niet juist. De heer Machek was én is woonachtig op het in de BRP vermelde adres. Hierin hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.