Nieuw in Neder-Betuwe: subsidie voor sportaanbod op maat

Verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers werkzaam in de welzijnssector worden uitgedaagd om nieuw aanbod te ontwikkelen om meer inwoners in aanraking te laten komen met bewegen, sporten en het verenigingsleven.

De gemeente stelt per initiatief € 5000 per jaar beschikbaar voor een periode van vier jaar om een speciaal beweegprogramma te maken voor mensen voor wie sporten en bewegen vaak niet vanzelfsprekend is.

Voor mensen met een beperking of chronische aandoening, een groeiende groep, is sporten en bewegen belangrijk voor een betere gezondheid, zo toont onderzoek aan. Maatwerk is daarbij belangrijk en dat kost natuurlijk geld. Daarom besloot de gemeenteraad van Neder-Betuwe op 9 november 2017 om jaarlijks een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor ‘Projectsubsidie sportstimulering’ voor de periode 2018–2022 zodat meer maatwerk geleverd kan worden.

Samenwerking

Met deze projectsubsidie wil de gemeente nieuwe initiatieven stimuleren. De projectsubsidie kan aangevraagd worden voor nieuw aanbod (uitbreiding) of specialisatie van bestaand aanbod, dat bijdraagt aan het welzijn van de inwoners en ervoor zorgt dat meer mensen gaan sporten en bewegen.

Op weg naar zelfstandig project

Bij toekenning van de subsidie is het de bedoeling dat na afloop van de periode waarvoor deze geldt, het project zelfstandig verder gaat zonder afhankelijk te zijn van overheidssteun. Dat is mogelijk als verenigingen op het gebied van sport, welzijn en zorg samenwerken met de inwoners om dat doel te bereiken.

Aanvragen

De subsidie kan op elk moment worden aangevraagd en is mogelijk zolang in een jaar het beschikbare bedrag van € 25.000 nog niet op is. Het is ook mogelijk om gelijk voor vier jaar een subsidie aan te vragen. De sportkoepel wordt intensief betrokken bij het beoordelen van de subsidieaanvragen.

Meer informatie

Lees hier de voorwaarden voor het verkrijgen van de 'Projectsubsidie sportstimulering 2018-2022.

Het aanvraagformulier treft u hier aan.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Carin van den Brink, beleidsmedewerker Sociale Pijler: cbrink@nederbetuwe.nl / tel. 14 0488.

 

Kijk voor meer informatie over sporten, verenigingen en bewegen op de website van de Kernpunten, zoekterm 'sport'.