Mantelzorgondersteuning: mantelzorgsalon

De mantelzorgsalon wordt iedere laatste maandag van de maand gehouden in zorgcentrum Het Anker aan de Schenkhofstraat 11 in Kesteren.

‘Langer thuis wonen’, ‘participatie-maatschappij’. Dat zijn onderwerpen die, zeker voor mensen die zorgen voor een zieke partner, kwetsbare ouders of buren en familieleden met een beperking, inmiddels bekend zijn. Mantelzorger zijn, daar kies je veelal niet voor, dat overkomt je en mantelzorg kan dan ook heel zwaar zijn. Veel zwaarder dan de omgeving ziet.

Gemeente Neder-Betuwe, Zorgcentrum het Anker en Welzijn Rivierstroom hebben al langere tijd contact met elkaar om te kijken wat ze voor de mantelzorgers in deze regio kunnen betekenen. Dit heeft geresulteerd in het organiseren van een mantelzorgsalon.

Mantelzorgsalon

De mantelzorgsalon wordt iedere laatste maandag van de maand gehouden in zorgcentrum Het Anker aan de Schenkhofstraat 11 in Kesteren. Er is steeds een ander thema: langer thuis wonen, heb ik het allemaal goed geregeld? veiligheid in en om het huis, informatie over dementie of valpreventie zijn onderwerpen die de komende tijd op de agenda staan.

We nemen tijdens de mantelzorgsalon ruim de tijd voor lotgenotencontact. Regelmatig houden we een enquête om te kijken of de thema’s die in de mantelzorgsalon aan de orde komen aan de vraag voldoen. Door berichten in de krant, sociale media, flyers en uitnodigingen houden we u op de hoogte van de komende mantelzorgsalons.

De eerste mantelzorgsalon

De eerste mantelzorgsalon wordt gehouden op 29 januari 2018. De inloop is vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur. Het thema is dit keer: De trend van het langer zelfstandig thuis wonen en de essentiële rol van de mantelzorger. Entree is gratis en voor de koffie wordt een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd.

Gastvrouwen mantelzorgsalon

De gastvrouwen zijn van de mantelzorgsalon zijn: Klazina van den Herik, coördinator Welzijn en Vrijwilligers, zorgcentrum het Anker; Diana Smits, wijkverpleegkundige preventieteam en netwerk geriatrie, gemeente Neder-Betuwe; Frederike Burgers, sociaal werker, Welzijn Rivierstroom.

Iedereen is van harte welkom!