Kom ook naar het Praathuis om Nederlands te spreken!

Het huis van Dodewaard, Kesteren, Opheusden en Ochten nodigt vrijwilligers en statushouders van harte uit om onder het genot van een kopje koffie met elkaar in gesprek te gaan.

We noemen dit het ‘Praathuis’. Inwoners uit Neder-Betuwe zijn van harte uitgenodigd om eens vrijblijvend bij het Praathuis in hun woonplaats langs te gaan.

Praathuis Kesteren

  • Bibliotheek Dodewaard: maandag 19.00-20.00 uur
  • Dorpshuis Kesteren: dinsdag 10.00-11.30 uur
  • De Snellenburg Opheusden: dinsdag 19.00-20.30 uur
  • Dorpshuis Ochten: dinsdag 19.30-21.00 uur en woensdag 10.00-11.30 uur

Statushouders zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Iedereen die hier komt wonen is verplicht om een inburgeringsexamen te doen. Daarnaast is het in de praktijk leren spreken van de Nederlandse taal erg belangrijk. De huidige taalvrijwilligers ervaren het als een verrijking om met deze nieuwe dorpsgenoten Nederlands te spreken. Het is gezellig en bovendien heel zinvol.

Bij de praathuizen is nog ruimte voor meer vrijwilligers en nieuwkomers die met elkaar in gesprek willen gaan. Dat kan gaan over het weer, familie, het wonen in Neder-Betuwe, et cetera. Vanuit de bibliotheek is er voldoende ondersteuning en materiaal beschikbaar.

Inwoners uit Neder-Betuwe die interesse hebben om als vrijwilliger of als nieuwkomer mee te doen, kunnen contact opnemen met Annelieke Steenbergen via anneliekesteenbergen@welzijnrivierstroom.nl of bel naar 0344-602337.