Kinderen in Neder-Betuwe krijgen bijdrage Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging.

Vorig jaar is het aantal kinderen in Neder-Betuwe dat een bijdrage kreeg van het Jeugdsportfonds (JSF) sterk gestegen. Maakte in 2016 nog 51 kinderen gebruik van het Jeugdsportfonds, in 2017 is de deelname aan het Jeugdsportfonds gestegen tot 88 kinderen.

Samen met buurtsportcoaches

Eén van de redenen voor deze toename, is de toenemende betrokkenheid van de buurtsportcoaches als tussenpersoon van het Jeugdsportfonds. De buurtsportcoaches worden steeds meer het bekende gezicht in de gemeente, waardoor de drempel tot het doen van een aanvraag lager wordt.

Ook het sociaal team en het kernteam verwijzen actief naar de buurtsportcoach in zijn rol; als tussenpersoon. Gezinnen met een laag inkomen worden op deze wijze meer gestimuleerd om gebruik van de regeling te maken.

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten.

Iets voor u?

Voor het buurtsportcoaches geldt een maximum inkomen van 120% van de bijstand. Voor meer informatie kunt u terecht bij Joris Maier (Joris@healthclubjulien.nl / 06-48072563).

Jeugdsportfonds