Excursie duurzaamheid naar Saerbeck (D)

Deze gemeente is volledig energieneutraal en houdt zelfs over voor de verkoop.

Op maandag 22 januari bezocht een delegatie van Neder-Betuwe het Duitse Saerbeck, een gemeente in Noordrijn-Westfalen (circa 7200 inwoners). Deze gemeente is volledig energieneutraal en houdt zelfs over voor de verkoop. Energie van de zon, de wind en duurzame biomassa verwarmen via een warmtecentrale en een plaatselijk warmtenet alle gemeenschappelijke gebouwen zoals het gemeentehuis, de school en het sportcentrum. Deze succesvolle manier om zelf duurzame energie op te wekken is bereikt in samenwerking met de inwoners en de lokale bedrijven.

Gemeente Neder-Betuwe werkt aan klimaatbeleid dat richting moet geven aan een groter aandeel duurzame energie. Ook klimaatadaptatie, een strategische benadering om de gemeente klimaatbestendig te maken, krijgt In dit programma een plek. Neder-Betuwe werkt al langer samen met inwoners en ondernemers voor een duurzame manier van energiewinning en energiebesparing. De ervaringen in Saerbeck neemt de Neder-Betuwse delegatie graag meer naar huis om mee in te zetten voor het doel om eveneens een energie-neutrale gemeente te worden.

Donderdag 25 januari houdt de gemeenteraad een beeldvormende avond over het Neder-Betuwse klimaatbeleid voor de komende jaren. Dit ter voorbereiding op besluitvorming door de raad op 8 februari.

Wordt vervolgd.