Debatten verkiezingen gemeenteraad

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018 staan vijf debatten op het programma.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018 staan vijf debatten op het programma.

  • 14 februari om 10.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis: Jongerendebat met deelname van studenten van Van Lodenstein College, Pantarijn en Helicon
  • 27 februari, 6 maart en 13 maart (van 19.30 – ongeveer 21.45 uur): Debatten in Ochten, Dodewaard en Kesteren over leefbaarheid in de verschillende kernen - zie hierna.
  • 15 maart om 20.00 uur in de raadszaal: Groot lijsttrekkersdebat

Debatavonden over leefbaarheid in de dorpen

Tijdens deze bijeenkomsten gaan de kandidaten voor de gemeenteraad met u en met elkaar in gesprek over de leefbaarheid in onze dorpen.

  • Bijeenkomst over leefbaarheid in Ochten, Eldik, Echteld, IJzendoorn en Pottum: dinsdag 27 februari in Dorpshuis Ochten
  • Bijeenkomst over leefbaarheid in Dodewaard, Hien en Wely: dinsdag 6 maart in De Eng te Dodewaard
  • Bijeenkomst over leefbaarheid in Kesteren en Opheusden: dinsdag 13 maart in Ons Dorpshuis te Kesteren

Elke bijeenkomst bestaat uit twee delen.

Deel 1 van de debatavond

De eerste helft van de avond gaan kandidaten van de politieke partijen in debat met elkaar over drie thema’s die te maken hebben met leefbaarheid. Het publiek kan daarover ook prikkelende vragen stellen aan de partijen.

Deel 2 van de debatavond

In het tweede deel kan het publiek vragen stellen over thema’s die in het eerste deel nog niet aan bod zijn gekomen. De kandidaten van de partijen gaan deze vragen beantwoorden.

Elke bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.45 uur.