BOB Bedankt-actie

Burgemeester Kottelenberg overhandigde de beloningen aan drie trouwe BOB's.

Voorafgaand aan de feestdagen heeft de gemeente Neder-Betuwe in de media een oproep gedaan aan inwoners om hun BOB te bedanken.

De aanleiding voor deze oproep is de boodschap, die ook de gemeente Neder-Betuwe wil uitdragen, dat alcohol en verkeer niet samengaan. Iedereen kent wel de slogan: Ben je BOB, zeg het hardop. In navolging op die actie hebben wij met behulp van de vrijgevigheid van lokale ondernemers een BOB Bedankt-actie uitgezet waarbij inwoners gevraagd zijn om hun BOB in het zonnetje te zetten.

Deze actie duurde tot 31 december 2017 en inmiddels zijn de prijswinnaars bekend. Burgemeester Kottelenberg overhandigde de beloningen aan drie trouwe BOB’s.

  • Gerrit Lam ontving de dinerbon voor 2 personen, beschikbaar gesteld door restaurant De Waal uit Ochten.
  • Martijn van Elst ontvangt 2 entreekaarten voor de Hollandse Avond op 18 maart 2018 in dorpshuis Ons Tehuis, beschikbaar gesteld door v.o.f. Ons Tehuis (niet op foto)
  • Emily Paul ging naar huis met een vvv-bon ter waarde van 25 euro, beschikbaar gesteld door de gemeente Neder-Betuwe.

BOB bedankt