Zitting van het centraal stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering

besloten op 9 februari 2018

Ten behoeve van verkiezing gemeenteraad op 21 maart 2018 heeft het Centraal Stembureau op 9 februari 2018 van de gemeente Neder-Betuwe besloten dat:

De geldig verklaarde lijsten als volgt genummerd zijn:

  • Lijst 1: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
  • Lijst 2: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
  • Lijst 3: CDA
  • Lijst 4: Gemeentebelangen
  • Lijst 5: ChristenUnie
  • Lijst 6: VVD

Opheusden, 9 februari 2018

De voorzitter Centraal Stembureau
A.J. Kottelenberg