Werkzaamheden Voorstraat in Echteld

Binnen twee weken starten wegwerkzaamheden aan de Voorstraat in Echteld.

Op de Voorstraat te Echteld zijn snelheidsremmende maatregelen in de vorm van versmallingen met een zwart-witte paal en betonvoet. De gemeente heeft besloten om deze snelheidsremmende maatregelen te vervangen door versmallingen met een groene haag. Het gaat alleen om de maatregelen op het wegvak Ooisestraat – Van Balverenstraat.

Om twee redenden is voor deze verandering gekozen. De eerste reden is omdat deze robuuster oogt. De tweede reden is dat deze beter in het straatbeeld past. Een en ander is op verzoek van diverse omwonenden.

Hier vindt u een tekening van dit plan (PDF, 128 kb).

De firma Van de Bijl en Heierman uit Opheusden voert deze werkzaamheden uit maar moet nu wachten tot  de vorst de grond uit is. Als dat het geval is, kan een week later het werk beginnen.

Voor vragen over de uitvoering kunt  u contact opnemen met de heer G. van Ledden van gemeente Neder-Betuwe, tel. 14 0488.