Voor of tegen? Jongeren geven aftrap verkiezingsdebatten in Neder-Betuwe

op woensdag 14 februari van 10.00 - 12.00 uur

Geen betutteling van de overheid. Windturbines mogen overal buiten de bebouwde kom. Jongeren die andere jongeren pesten moeten in een gekleurde overall de groenstroken gaan schoffelen en pesters van homoseksuelen doen dat in een roze overall.

Over deze en nog meer stellingen gaan teams van de drie middelbare scholen uit Neder-Betuwe op woensdag 14 februari van 10:00 - 12:00 uur met elkaar het debat aan in de raadszaal van het gemeentehuis in Opheusden. Kom luisteren naar dit eerste debat van een hele serie in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart worden gehouden.

Jongerendebat in 2017
Debat in februari 2017

Helicon, VLC en Pantarijn

In samenwerking met gemeente Neder-Betuwe debatteren de studenten van Helicon Opleidingen, Pantarijn en het Van Lodenstein College – alle uit Kesteren –  deze keer natuurlijk over lokale thema’s.

Voor of tegen

Eerst in teams, van elke school één team van zes leerlingen, over de volgende zes prikkelende stellingen waarvan zij tevoren hebben gehoord of hun team vóór of tegen is:

  • Windturbines mogen overal buiten de bebouwde kom.
  • Sportverenigingen moeten geen subsidie van de gemeente krijgen.
  • Scholen moeten mobiele telefoons volledig verbieden.
  • Scholen en winkels mogen zelf weten of zij energiedrankjes verkopen. Geen betutteling door de overheid!
  • De gemeente moet roken in de openbare ruimte van de hele gemeente verbieden.
  • In een bruisende gemeente moeten we geluidsoverlast door evenementen accepteren.

Eigen standpunt

Op de volgende twee stellingen brengen de teams hun eigen standpunt in:

  • De gemeente moet jongerenketen stimuleren.
  • Jongeren die andere jongeren pesten moeten in een gekleurde overall de groenstroken gaan schoffelen (voorbeeld: pesters van homoseksuelen in een roze overall).

Jury

Een jury, gevormd door lokale politici, zal de deelnemers beoordelen. Zij kijken onder meer naar de kracht van de argumenten, timing, non-verbale houding en teamwerk. De bijeenkomst wordt afgesloten met een prijsuitreiking.