Verkiezingsdebatten

Dodewaard - 6 maart
Kesteren - 13 maart

Verkiezingen

Verkiezingsdebat Dodewaard op 6 maart

Dinsdag 6 maart om 19.30 uur in De Eng. Over leefbaarheid in Dodewaard, Hien en Wey. Met discussie over: Binden van jongeren aan de eigen kern / Beperkingen gebruik van kantines verenigingen / Buurtoverlast. En over onderwerpen die u en jij inbrengen.

Verkiezingsdebat Kesteren op 13 maart

Dinsdag 13 maart om 19.30 uur in Ons Dorpshuis Kesteren: Over leefbaarheid in Opheusden en Kesteren. Met discussie over: Hoe verder met de winkelconcentratie? / Vrijwilligerswerk / Buurtoverlast. En over onderwerpen die u en jij inbrengen.

Groot lijsttrekkersdebat op 15 maart

Donderdag 15 maart van 20.00 tot 21.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Debatleider Eric Wijnacker van De Gelderlander.

Jongerendebat
Wat betreft verkiezingsdebatten hadden de scholieren van de drie middelbare scholen uit Kesteren (Helicon, Pantarijn en VLC) de primeur op 14 februari. In een stampvolle raadzaal debatteerden zij over lokale thema’s aan de hand van prikkelende stellingen. Team Van Lodenstein College werd nummer één. In zijn welkomstwoord benadrukte burgemeester Kottelenberg het belang van democratie. “Democratie, dat is met elkaar in gesprek gaan, naar elkaar luisteren en met elkaar discussiëren en samen toewerken naar beslissingen.”

Jongerendebat
Beste debater was Meike Hartog van Helicon. Maar ook voor alle anderen was er lof van de jury. Wethouder Rob Benschop: “Jullie vulden elkaar goed aan en stonden er als een team, jullie luisterden en speelden in op wat werd gezegd.” Hij gaf ook tips mee: “Let er op dat het altijd gaat om de inhoud en het proces, nooit om de persoon die het naar voren brengt, word nooit persoonlijk.“

Verkiezingsmarkten

  • Zaterdag 10 maart vanaf 10.00 uur: Verkiezingsmarkt in Kesteren en Opheusden
  • Zaterdag 17 maart vanaf 10.00 uur: Verkiezingsmarkt in Dodewaard en Ochten

Verkiezingen gemeenteraad

  • Woensdag 21 maart van 07.30 – 21.00 uur

Verkiezingsavond

  • Woensdag 21 maart vanaf 20.00 uur tot 01.30 uur in de raadszaal.
  • Na 21.00 uur wachten op de binnenkomende uitslagen van Neder-Betuwe / De einduitslag / De reacties van de politiek / Beelden verkiezingsuitzending NOS.