Veertien inwoners Neder-Betuwe ondertekenen participatieverklaring

op 26 februari 2018

Op 26 februari ondertekenden veertien inwoners van Neder-Betuwe ten overstaan van burgemeester A.J. Kottelenberg de Participatieverklaring. Hiermee verklaren zij dat zij de kernwaarden in de Nederlandse samenleving kennen en zullen respecteren. Ook verklaren zij bereid te zijn om actief deel te nemen aan de samenleving. Met de ondertekening werd een serie workshops over kernwaarden in Nederland afgesloten.

Groepsfoto
De inwoners na de ondertekening van de Participatieverklaring met burgemeester Kottelenberg

Deze Neder-Betuwse inwoners komen oorspronkelijk uit Eritrea en Syrië en zijn statushouders; dat houdt in dat zij een vergunning hebben om in Nederland te verblijven.

In de workshops die de ondertekenaars hebben gevolgd, hebben zij uitgebreid stilgestaan bij kernwaarden die gelden in de Nederlandse samenleving: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie door werk of vrijwilligerswerk. Naast uitleg over deze begrippen, hebben de deelnemers ook met elkaar van gedachten gewisseld over wat deze waarden voor hen betekenen.

In zijn toespraak heette burgemeester de deelnemers warm welkom in Neder-Betuwe, ondanks de kou buiten. Hij sprak de wens uit dat zij zich snel thuis voelen in deze gemeente.