Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

9 februari 2018

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op vrijdag 9 februari 2018 door het centraal stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij team Gemeentewinkel, t.n.v. Verkiezingen, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden.

Opheusden, 9 februari 2018
De voorzitter voornoemd,
A.J. Kottelenberg