Proficiat Helicon!

Vorige maand riep de Inspectie van het Onderwijs, namens de minister van Onderwijs, Helicon VMBO Kesteren uit tot Excellente School 2018-2020.

De feestelijke uitreiking van het certificaat vond plaats in de aula van de school door juryleden mevrouw Brockhoff en de heer Keijser en in het bijzijn van het College van Bestuur van Helicon Opleidingen, alle medewerkers en leerlingen van de school en wethouder Keuken van gemeente Neder Betuwe die de school prees voor dit mooie resultaat. “De kers op de taart voor alle inspanningen door iedereen. Er is geen mooier cadeau denkbaar voor de scheidend directeur mevrouw Siska van der Kooij.”

Helicon

Maatwerk

Het Kesterense Helicon stelde voor de jury een uitgebreid dossier samen met daarin het excellentieprofiel van de school dat zich richt op maatwerk in routing: op elk niveau, op elk moment en op elke plek. “En met de ambitie om écht van betekenis te zijn voor de leerlingen.  Gedurende de gehele schoolperiode wordt aan de leerling díe begeleiding en uitdagingen geboden die nodig zijn om verder te groeien.”

Predicaat Excellente School

De inspectie van het Onderwijs ziet een excellente school in de basis als een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. Met het predicaat krijgen die zeer goed presterende scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering die ze verdienen, ze zijn een voorbeeld voor andere scholen.

Helicon