Praat mee tijdens de beeldvormende avond op 22 februari

op de agenda o.a.uitvoering verkeersplannen, bibliotheekwerk en Laanboomhuis ABC

Op donderdag 22 februari is er een beeldvormende avond in de raadszaal van het gemeentehuis.

Deel uw opvattingen

Wilt u uw opvattingen delen over een of meer onderwerpen die op de agenda staan?  Meld u zich dan aan bij de griffie, uiterlijk 21 februari om 12.00 uur, via het aanmeldformulier. 

U kunt zich via dat formulier ook aanmelden als u iets wilt zeggen over een onderwerp dat NIET op de agenda staat.

Agenda:

RAADZAAL

19.30 uur -  Actualisatie Uitvoeringsprogramma Verkeers- en vervoersplan.

20.30 uur -  Convenant uitvoering bibliotheekwerk 2019-2022

Aansluitend: Zienswijze Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 

LINGEZAAL (D1.35)

19.30 uur - Financiële bijdrage voor het Laanboomhuis ABC Opheusden

20.15 uur – Raadsspreekuur

20.30 uur – Actualisatie van de nota reserves en voorzieningen

Aansluitend – Krediet voor overname zonnepanelensysteem gemeentehuis en sprothallen

De agendastukken treft u hier aan.