KakAanpak: stand van zaken 21 februari 2018

Met deze keer een ingekomen brief

KakAanpak

In deze rubriek houden wij u tweewekelijks op de hoogte van uw en onze vorderingen KAKAANPAK. Samen streven wij naar een hondenpoep-vrije gemeente!

Overlast door hondenpoep? Afvalbakken niet op de juiste plaats? Meld het via onze website onder: 'melding/klacht openbare ruimte'. U kunt ons ook benaderen via info@nederbetuwe.nl. Foto’s van niet opgeruimde hondendrollen kunt u mailen naar kakaanpak@nederbetuwe.nl.

KakReactie

In reactie op het hondenpoepbeleid van KAKaanpak in het afgelopen jaar ontvingen wij de volgende brief:

KAK-campagne van de Gemeente Neder-Betuwe.
Ochten, 8-12-2017

Soms verbaast het me hoe moeilijk het is om een praktische oplossing te vinden voor een al jaren bestaand probleem, het Hondenpoepbeleid. Dat er zelfs een KAKAANPAK in het leven is geroepen om controle te krijgen over de uitstoot van hondenpoep toont niet zozeer de onwil van de hondenbezitter aan, maar juist ook de onmacht van de burger. En in dit geval ook het onbegrip van een (on)wetende ambtenaar, de Homo Sapiens Communalis. Zoals wij mensen soms nauwelijks de plas kunnen ophouden, zo is het bij iedere hondenbezitter al lang bekend, dat als hun Doeke, Joep of Rex aandrang krijgen er geen macht ter wereld is, die dat kan verhinderen.

Gewapend met soms tientallen poepzakjes begeven wij ons dan ook, op de meest ongure tijden, juist wanneer de geërgerde burger het niet merkt, op weg naar een veilige kakplaats. Daarbij altijd het risico lopend, dat onze knuffelbeer op de meest ongelegen plaats toch iets zal produceren. Een martelgang, waarvan geen enkele niet-hondenbezitter zich bewust is. En wat is dan die veilige plaats? Bij ons is dat de plaats, waar al eeuwenlang gekakt wordt door schapen, paarden, koeien, ganzen  konijnen en wat al dies meer zij, nl. de uiterwaarden van de Waal!!

Zijn wij vergeten, dat de dorpen IJzendoorn, Ochten en Dodewaard aan de Waal liggen?

Even een stukje verder lopen of met de auto een stukje rijden maakt het mogelijk, dat onze hond zich met al zijn kameraadjes even kan uitleven, het baasje of de bazin een frisse neus haalt en niemand kan zeggen dat er randvoorwaarden moeten worden gesteld aan deze uitlaatplaats.

Daarmee wordt die hele KAK-campagne min of meer overbodig.

Hoogachtend,

Jacques Ponjee
H. Jongepier
G. van den Berg

KAKaanpak dankt de heren hartelijk voor hun bijdrage! De uiterwaarden zijn een prachtig wandelgebied. Natuurlijk heeft niet iedereen de gelegenheid om in de uiterwaarden te komen. Bovendien komt de meeste hondenpoepoverlast voort uit de korte uitlaatmomenten zoals even 's ochtends voor het werk en 's avonds na het eten. Dat gebeurt dan vaak in de eigen buurt. Zeker met de aandrang van Joep, Doeke en Rex. Opruimen blijft dan, hoe begrijpelijk lastig soms, een plicht. Desalniettemin zijn de uiterwaarden natuurlijk heerlijk om te recreëren (met en zonder hond) en zeker aan te raden.

Wilt u als lezer reageren of heeft u zelf nog suggesties m.b.t. het hondenpoepbeleid of hondenlosloopgebieden? Stuur dan uw bericht naar: kakaanpak@nederbetuwe.nl.