Jongeren trappen verkiezingsdebatten in Neder-Betuwe af

Op 14 februari, in het gemeentehuis, om 10.00 uur

Op 14 februari houdt de gemeente Neder-Betuwe samen met Helicon Opleidingen, Pantarijn en het Van Lodenstein College – alle uit Kesteren – het jaarlijkse jongerendebat. Dit keer gaat het natuurlijk over lokale thema’s want de gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Het jongerendebat is daarmee het eerste in een serie debatten die in Neder-Betuwe in de aanloop naar de verkiezingen worden gehouden.

Tijdens het jongerendebat debatteren de deelnemers eerst in teams (één team van zes leerlingen per school) tegen elkaar over zes prikkelende stellingen. Zij hebben van tevoren gehoord of hun team vóór of tegen de stelling moet zijn. Vervolgens worden er nog twee stellingen ingebracht, waarbij iedereen zijn eigen standpunt inbrengt. De stellingen staan op 5 februari op www.nederbetuwe.nl (politieke agenda).

Jury

Een jury, gevormd door lokale politici, zal de deelnemers beoordelen. Zij kijken onder meer naar de kracht van de argumenten, timing, non-verbale houding en teamwerk. De bijeenkomst wordt afgesloten met een prijsuitreiking.

Iedereen is welkom

Van harte welkom om er bij te zijn want het debat is openbaar. Plaats van handeling: de raadzaal van het gemeentehuis in Opheusden.

Het programma van het jongerendebat is in grote lijnen als volgt:

10.00 uur: Welkom
10.10 uur: Debat over acht stellingen
11.15 uur: Pauze
11.30 uur: Leerlingen stemmen over de acht stellingen
11.45 uur: Oordeel jury en prijsuitreiking
12.00 uur: Einde

Nog vier debatten voor de verkiezingen

In de aanloop naar de verkiezingen gaan de kandidaten voor de gemeenteraad op vier avonden met elkaar in debat. Daarbij is ook ruimte voor inbreng vanaf de publieke tribune.

  • Debat over leefbaarheid in Ochten, Echteld en IJzendoorn: 27 februari (19.30 uur) in het Dorpshuis in Ochten
  • Debat over leefbaarheid in Dodewaard, Hien en Wely: 6 maart (19.30 uur) in De Eng in Dodewaard
  • Debat over leefbaarheid in Kesteren en Opheusden: 13 maart (19.30 uur) in Ons Dorpshuis in Kesteren
  • Groot lijsttrekkersdebat in samenwerking met De Gelderlander: 15 maart (20.00 uur) in het gemeentehuis in Opheusden

Jongerendebat
Jongerendebat in 2017