Inwoners Ochten enthousiast over vitaliteitstest Ochten

De volgende vitaliteitstest en beweegmarkt is in het vierde kwartaal van 2018 in Kesteren. De vitaliteitstest in Opheusden zal in het eerste kwartaal van 2019 georganiseerd worden.

Met genoegen kijken de organisatoren terug op de dag van de vitaliteitstest op 10 februari in sportzaal De Linie in Ochten, een initiatief van gemeente Neder-Betuwe. Veel inwoners van 55 jaar en ouder uit Ochten, IJzendoorn en Echteld gaven gehoor aan de oproep om gratis testen te ondergaan in verband met gezondheid. Inwoners uit IJzendoorn en Echteld zijn in de gelegenheid gesteld om met ‘Klaartje’ gratis vervoerd te worden naar de sportzaal in Ochten.

Wethouder Hans Keuken: ”Geweldig hoe buurtsportcoaches, de professionals en de vrijwilligers van verenigingen en organisaties samen hebben gewerkt om ook deze vitaliteitstest succesvol te laten verlopen.” Zelf nam hij ook deel aan de vitaliteitstest.

Vitaliteitstest Ochten

Testonderdelen

Zorgprofessionals zoals huisartsen, praktijkassistenten, diëtisten, therapeuten, de opticien en de audicien en sportinstructeurs, welzijnsaanbieders stonden klaar met apparatuur en materialen om de testonderdelen af te nemen en zo een beeld te kunnen vormen van de gezondheid van de inwoner.

Bewegen en welzijn

Sportverenigingen en andere beweegorganisaties lieten zien en ervaren wat er allemaal mogelijk is op gebied van bewegen. En met resultaat. Nieuwe leden schreven zich in en diverse inwoners volgen binnenkort een proefles. Ook welzijnsaanbieders kregen deze keer de kans om hun aanbod in het zonnetje te zetten. Dit op advies van de deelnemers van de vitaliteitstest in Dodewaard.

Sociaal netwerk

De gemeente zal ook deze keer alle adviezen van inwoners meenemen bij het organiseren van de vitaliteitstest in de andere kernen. Leuk en aanmoedigend was eveneens de belangstelling van vele andere inwoners en van de politiek.

Uitkomsten

De uitkomsten van de testen worden anoniem verwerkt en het eindresultaat wordt vergeleken met uitkomsten van andere dorpen.

Kesteren en Opheusden

De volgende vitaliteitstest en beweegmarkt is in het vierde kwartaal van 2018 in Kesteren. De vitaliteitstest in Opheusden zal in het eerste kwartaal van 2019 georganiseerd worden.