Agro ‘De Arend’ Kesteren en gemeente tekenen intentieovereenkomst bedrijfsvestiging op Agro Business Centre Opheusden

Overeenstemming bereikt over ontwikkeling bedrijfskavel op ABC Opheusden

Agro ‘De Arend’ heeft met gemeente Neder-Betuwe een intentieovereenkomst gesloten om te komen tot de bedrijfsontwikkeling van Agro ‘De Arend’ op het ABC Opheusden en is daarmee het derde bedrijf dat zich wil vestigen op het ABC Opheusden, na Damcon en Van Tuijl.

Uitwerking

De komende periode gaat Agro ‘De Arend’ aan de slag om de plannen uit te werken en gereed te maken voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Zodra de vergunningprocedure - die naar verwachting dit voorjaar start - is doorlopen, kan het bedrijf in de tweede helft van dit jaar gaan bouwen. Aan de Pijenkampseveldweg komt een bedrijfspand voor opslag, productie en ontwikkeling alsmede kantoor- en vergaderruimten. Het is een verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten; Agro ‘De Arend’ laat de vestiging aan de Tielsestraat in Kesteren achter. De bedrijfsuitbreiding vindt plaats op een perceel van ruim 17.000 m2, ten westen van de Pijenkampseveldweg en ten noorden van de nog door te trekken Bomenlaan.

ABC

Het ABC, gelegen in het gebied tussen de Linge en de Betuweroute/A15 ten westen van de Dodewaardsestraat, is een bedrijvenpark in wording voor ondernemingen die aan de laanboomteelt zijn gerelateerd. Er zijn naast de drie nu bekende bedrijven op het ABC gesprekken met meerdere bedrijven die serieuze interesse hebben getoond in bedrijfsontwikkeling op het ABC.

Laanboomhuis

Op het terrein komt nabij de rotonde met de Dodewaardsestraat het ‘Laanboomhuis’ voor fysieke, maar vooral ook virtuele handel, een representatieve ontvangstruimte, een showtuin en een plek voor scholing en innovatie. Inmiddels is hiervoor de subsidie van de provincie verkregen en hebben de leden van Tree Centre Opheusden (TCO) ingestemd met deze bijzondere ontwikkeling. De komende maanden werken TCO, gemeente en andere stakeholders samen de plannen uit. Zo wordt het hele cluster van boomkwekers en gerelateerde bedrijven en organisaties versterkt.

Agro
Na de ondertekening: de heer Gerrit Jan van Nifterik (l) van Agro ‘De Arend’ en wethouder Hans Keuken (r) van Neder-Betuwe.

Voorlopige impressie nieuwe Agro 'De Arend' op ABC

 

Voorlopige impressen nieuwbouw Agro 'De Arend'.