Financiële bijdrage Laanboomhuis ABC

Deel op 22 februari uw opvattingen tijdens de beeldvormende avond.

In december 2017 nam het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een voorgenomen besluit over het brandweerzorgplan, de organisatieontwikkeling en de gemeentelijke bijdragen. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hierover een zienswijze op te stellen. Het college heeft een zienswijze voorbereid en stelt voor dat de raad deze op 8 maart a.s. accordeert. Ter voorbereiding op de besluitvorming is er op 22 februari een beeldvormende behandeling van dit voorstel.

Als u uw opvattingen wilt delen over dit onderwerp  dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot 21februari  12.00 uur bij de griffie via het aanmeldformulier. 

Klik hier als u meer wilt weten over dit onderwerp.