Doe mee met het beplantingsproject ‘Neder-Betuwe in het Groen’

Bewoners van het buitengebied in Neder-Betuwe krijgen de mogelijkheid om inheemse bomen en struiken tegen een sterk gereduceerde prijs aan te schaffen voor hun eigen terrein.

Dat is mogelijk door subsidie van gemeente Neder-Betuwe en Provincie Gelderland. Meld u aan.

Het gaat om beplanting die het landschap in het buitengebied versterkt, zodat dieren en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken. Het is een vervolg op het eerste succesvolle project ‘Dijken in het Groen’ uit 2017 in Neder-Betuwe. Afgelopen december plantten inwoners langs de dijk streekeigen heggen, boomgaarden en bosjes in hun woonomgeving en op het erf. Het beplantingsproject Neder-Betuwe in het Groen is fase 2.

Aansluiten bij het landschap

Het doel van het project is om de percelen in het buitengebied te verfraaien met landschappelijk passende beplanting. Bijvoorbeeld met laan- of knotbomen, struweelhaag, elzensingels of hoogstamfruitbomen of een combinatie daarvan. Op die manier sluiten perceel en omliggend landschap op elkaar aan. Veel dieren maken dankbaar gebruik van deze struiken en bomen als nestgelegenheid, schuilplaats of voedselvoorziening. Denk daarbij aan steenuil, egel en bij. Het project leent zich ook bij uitstek om samen met de buren op te pakken.

Wanneer kunt u meedoen?

Voorwaarde voor deelname is dat er minimaal 50 meter struweelhaag, 15 hoogstamfruitbomen, 20 laan- of knotbomen of 10 are bosplantsoen aangelegd wordt. De subsidie is bedoeld voor grote landschapselementen zoals hierboven beschreven. Kleinschalige beplanting op het erf komt niet in aanmerking. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat de deelnemers de aanleg zelf uitvoeren. Na aanmelding voor deelname aan dit project krijgt de bewoner een vrijblijvend bezoek van een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Samen bekijken en bespreken zij de wensen voor het perceel, de grond en de aanwezige beplanting. Dit leidt tot een kosteloos beplantingsplan, waarmee tegen een sterk gereduceerde prijs – door de subsidies van gemeente Neder-Betuwe en Provincie Gelderland - plantmateriaal kan worden aangeschaft via SLG.

Aanmelding

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland via website www.landschapsbeheergelderland.nl