Convenant uitvoering bibliotheekwerk 2019-2022

Deel op 22 februari uw opvattingen tijdens de beeldvormende avond.

Het huidige convenant met Bibliotheek Rivierenland loopt af in 2018. Door de vertegenwoordigers van de colleges van de deelnemende gemeenten is een conceptconvenant opgesteld. Hierin is het basispakket verkleind, waardoor de kosten dalen, de keuzemogelijkheden zijn vergroot en de financiën transparant gemaakt. Het college stelt voor dat de raad instemt met dit nieuwe convenant voor de periode 2019-2022. Alvorens een besluit te nemen, is er tijdens de beeldvormende avond gelegenheid tot discussie.

Als u uw opvattingen wilt delen over dit onderwerp  dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot 21februari  12.00 uur bij de griffie via het aanmeldformulier. 

Klik hier als u meer wilt weten over dit onderwerp.