College-informatieavond over toekomst huishoudelijke ondersteuning, Keetkeur en ontwikkelingen ABC-terrein

Donderdag 15 februari in de raadszaal

Agenda:

  • 19.30 uur Toekomst huishoudelijke ondersteuning: Het college staat aan de vooravond om op basis van een uitgevoerd onderzoek een besluit te nemen over de toekomst van huishoudelijke hulp. Tijdens deze college-informatieavond wordt de raad geïnformeerd over het onderzoek, het mogelijke nieuwe model, waar we nu staan en welke stappen nog gezet moeten worden.
  • 20.20 uur Keetkeur: In 2017 is het project Keetkeur gestart om jongerenketen in Neder-Betuwe gezonder en veiliger te maken door de inzet van jongerenadviseurs en de Keetkeurmethodiek. Tijdens de college-informatieavond komt ter sprake waarom is gekozen voor Keetkeur, wat de resultaten zijn van het eerste jaar Keetkeur en wat de plannen zijn voor dit jaar. Plattelandsjongeren Nederland vertelt ook  over de ervaringen met Keetkeur in andere gemeenten.
  • 21.10 uur Ontwikkelingen ABC-terrein: Het college wenst de raad te informeren over de stand van zaken van het project Agro Business Centre (ABC) in Opheusden. Het bedrijventerrein voor bedrijven die zijn gerelateerd aan de laanboomteelt is volop in ontwikkeling. Na Damcon zijn nieuwe bedrijfsontwikkelingen actueel, waaronder het Laanboomhuis. Daarnaast wordt in 2018 geanticipeerd op de ontwikkeling van het ABC in westelijke richting (fase 2).