Belastingaanslag 2018

Met dagtekening 28 februari 2018 wordt bij de meeste inwoners en bedrijven in de gemeente Neder-Betuwe de aanslag gemeentelijke belastingen 2018 bezorgd.

Wie gebruik maakt van Mijnoverheid zal dit jaar de aanslag digitaal in de berichtenbox ontvangen. Heeft u zich na 2 februari aangemeld of gaat u zich nog aanmelden? Dan krijgt u dit jaar nog geen digitale aanslag, maar valt deze nog op de mat. Dit heeft te maken met de verwerking van zowel uw registratie als de gegevens van de aanslag.

Informatie op de aanslag

Op de aanslag staat, als dat voor u van toepassing is, de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de hondenbelasting. Op het aanslagbiljet wordt ook de nieuwe WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand, perceel grond of andere onroerende zaak bekendgemaakt. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de aanslag OZB. De nieuwe WOZ waarde is vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2017.

Taxatieverslag

Wilt u weten hoe de taxateur de waarde van uw pand heeft bepaald dan kunt u het taxatieverslag opvragen. Het taxatieverslag van een woning is op te vragen via www.mijnOverheid.nl. Voor het inloggen heeft u een DigiD-code nodig. Heeft u deze code niet dan kunt u die aanvragen op www.digid.nl. Het taxatieverslag van een bedrijfspand kunnen wij u toesturen. U kunt dit aanvragen via email: woz@nederbetuwe.nl of telefonisch via 14 0488.

Huurder van een woning en de WOZ-waarde

Huurders betalen geen onroerende zaakbelasting aan de gemeente en dat blijft ook zo. Toch kan voor u vanaf 2018 de WOZ-beschikking ook van belang zijn, door de wijzigingen in het WoningWaarderingsStelsel. Door dit nieuwe stelsel gaat de WOZ-waarde een grotere rol dan tot nu toe spelen bij het bepalen van de maximale huurprijs van sociale huurwoningen. Indien u als huurder bezwaar wil maken tegen de vastgestelde waarde van uw huurwoning kunt u een beschikking op verzoek aanvragen bij de gemeente op telefoonnummer 14 0488. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw verhuurder of de website www.huurcommissie.nl.

Tarieven

Onroerendezaakbelastingen

  • Eigenarenbelasting woningen: 0,1721 % van de WOZ-waarde
  • Eigenarenbelasting niet-woningen: 0,2461 % van de WOZ-waarde
  • Gebruikersbelasting niet-woningen: 0,1812 % van de WOZ-waarde

Rioolheffing

Het tarief voor de rioolheffing bedraagt € 222,93 per jaar per eigendom.

Hondenbelasting

Hondenbezitters betalen voor de eerste hond € 69,77, tweede hond € 93,75 en voor elke volgende hond € 116,70. Het kenneltarief bedraagt € 208,21.

Bezwaar

Bent u het niet eens met uw aanslag en/of beschikking of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar woz@nederbetuwe.nl of neem telefonisch contact op met 14 0488. De aanslag wordt dan samen met u doorgenomen. Wellicht kunnen wij uw bezwaren via deze weg wegnemen. Indien er geen resultaat wordt geboekt, kunt u altijd nog binnen zes weken na dagtekening van dit biljet bezwaar aantekenen. Elders op onze website staat ook een bezwaarformulier dat u kunt invullen en opsturen. U kunt uw bezwaarschrift zenden aan: de heffingsambtenaar van de gemeente Neder-Betuwe, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van het ingediende bezwaarschrift. Let op: het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot betaling niet op.